کد خبر: 14663تاریخ انتشار : ۹:۳۴:۲۱ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

ردی به روشنی دل در طبیعت

ردی به روشنی دل در طبیعت

روشن دلی طبیعت دوست با پاکسازی بخشی از منطقه کوهمره سرخی شیراز سعی در حفظ محیط زیست دارد.


روشن دلی طبیعت دوست با پاکسازی بخشی از منطقه کوهمره سرخی شیراز سعی در حفظ محیط زیست دارد.