کد خبر: 4638تاریخ انتشار : ۱۶:۵۶:۳۲ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

راه اندازی مرکز علوم انسانی دیجیتال کشور در دانشگاه شیراز

راه اندازی مرکز علوم انسانی دیجیتال کشور در دانشگاه شیراز

راه اندازی نخستین مرکز علوم انسانی دیجیتال کشور در دانشگاه شیراز، تحول در حوزه مطالعات علوم انسانی را به دنبال خواهد داشت. علوم انسانی دیجیتال حوزه مطالعات میان رشته‌ای و حاصل تلفیق حوزه‌های علوم انسانی و فناوری‌های دیجیتال شامل مهندسی کامیپوتر و هوش مصنوعی است.


راه اندازی نخستین مرکز علوم انسانی دیجیتال کشور در دانشگاه شیراز، تحول در حوزه مطالعات علوم انسانی را به دنبال خواهد داشت. علوم انسانی دیجیتال حوزه مطالعات میان رشته‌ای و حاصل تلفیق حوزه‌های علوم انسانی و فناوری‌های دیجیتال شامل مهندسی کامیپوتر و هوش مصنوعی است.