کد خبر: 5956تاریخ انتشار : ۹:۳۸:۱۸ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

راه اندازی شعبه تعزیرات در فرودگاه شهید دستغیب شیراز

راه اندازی شعبه تعزیرات در فرودگاه شهید دستغیب شیراز

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از افتتاح شعبه تعزیرات مستقر در فرودگاه شهید دستغیب شیراز خبرداد.


مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از افتتاح شعبه تعزیرات مستقر در فرودگاه شهید دستغیب شیراز خبرداد.