کد خبر: 1646تاریخ انتشار : ۱۳:۳۹:۰۴ - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

راهپیمایی پرشور مردم شیراز در ۲۲ بهمن

راهپیمایی پرشور مردم شیراز در ۲۲ بهمن

ببینید راهپیمایی پرشور مردم شیراز در ۲۲ بهمن شیراز- مردم شیراز در ۲۲ بهمن راهپیمایی پرشوری داشتند.

ببینید

راهپیمایی پرشور مردم شیراز در ۲۲ بهمن

شیراز- مردم شیراز در ۲۲ بهمن راهپیمایی پرشوری داشتند.