کد خبر: 13736تاریخ انتشار : ۱۱:۵۶:۳۴ - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

رئیس کل دادگستری فارس:مردم ایران نشان دادند به دشمن اعتماد ندارند

رئیس کل دادگستری فارس:مردم ایران نشان دادند به دشمن اعتماد ندارند

رئیس کل دادگستری فارس:مردم ایران نشان دادند به دشمن اعتماد ندارند


رئیس کل دادگستری فارس:مردم ایران نشان دادند به دشمن اعتماد ندارند