کد خبر: 14895تاریخ انتشار : ۱۰:۱۹:۳۰ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

رئیس اداره پیشگیری و سامان دهی آسیب ‌دیدگان اجتماعی معرفی شد

رئیس اداره پیشگیری و سامان دهی آسیب ‌دیدگان اجتماعی معرفی شد

رئیس اداره پیشگیری و سامان دهی آسیب ‌دیدگان اجتماعی معرفی شد


رئیس اداره پیشگیری و سامان دهی آسیب ‌دیدگان اجتماعی معرفی شد