کد خبر: 5393تاریخ انتشار : ۱۶:۳۸:۳۳ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

ذخیره خون در فارس به نقطه بحران رسید

ذخیره خون در فارس به نقطه بحران رسید

ذخیره خون در فارس به نقطه بحران رسید


ذخیره خون در فارس به نقطه بحران رسید