کد خبر: 14976تاریخ انتشار : ۱۸:۱۱:۳۶ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دیپلم جهانی «سیفژ» در دستان هنرمند شیرازی

دیپلم جهانی «سیفژ» در دستان هنرمند شیرازی

دیپلم جهانی «سیفژ» برای نخستین بار به مهگان فرهنگ، بانوی هنرمند شیرازی و خانم ارچنان از هند اختصاص یافت.


دیپلم جهانی «سیفژ» برای نخستین بار به مهگان فرهنگ، بانوی هنرمند شیرازی و خانم ارچنان از هند اختصاص یافت.