کد خبر: 14317تاریخ انتشار : ۱۰:۱۲:۱۳ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

دو بانوی کبدی کار فارس در اردوی تیم ملی

دو بانوی کبدی کار فارس در اردوی تیم ملی

شایلا جین سرمربی تیم ملی ١٨ بازیکن را به نهمین اردوی تیم ملی کبدی کشور که در بندر انزلی تشکیل شده است دعوت کرد .

شایلا جین سرمربی تیم ملی ١٨ بازیکن را به نهمین اردوی تیم ملی کبدی کشور که در بندر انزلی تشکیل شده است دعوت کرد .