کد خبر: 12224تاریخ انتشار : ۱۵:۴۲:۱۹ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

دومین روز اعتصاب صنفی کامیون داران فارس

دومین روز اعتصاب صنفی کامیون داران فارس

دومین روز اعتصاب صنفی کامیون داران فارس باعث کمبود فرآورد‌های نفتی در این استان شد.


دومین روز اعتصاب صنفی کامیون داران فارس باعث کمبود فرآورد‌های نفتی در این استان شد.