کد خبر: 11331تاریخ انتشار : ۹:۳۹:۳۸ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

دومین دریاچه بزرگ کشور اسیر کارگروه است/ بازدید هوایی برای احیاء!

دومین دریاچه بزرگ کشور اسیر کارگروه است/ بازدید هوایی برای احیاء!

دومین دریاچه بزرگ کشور اسیر کارگروه است/ بازدید هوایی برای احیاء!


دومین دریاچه بزرگ کشور اسیر کارگروه است/ بازدید هوایی برای احیاء!