کد خبر: 6020تاریخ انتشار : ۸:۲۴:۲۲ - یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

دلگشا، باغ و تفریح گاهی تاریخی

دلگشا، باغ و تفریح گاهی تاریخی

دلگشا، باغ و تفریح گاهی تاریخی است که اولین عمارت کلاه فرنگی ایران با ارزش تاریخی و گردشگری در این باغ است.


دلگشا، باغ و تفریح گاهی تاریخی است که اولین عمارت کلاه فرنگی ایران با ارزش تاریخی و گردشگری در این باغ است.