کد خبر: 14326تاریخ انتشار : ۱۱:۴۰:۴۵ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

دفن روزانه ۴۰۰ تن زباله در سایت برمشور شیراز

دفن روزانه ۴۰۰ تن زباله در سایت برمشور شیراز

دفن روزانه ۴۰۰ تن زباله در سایت برمشور شیراز


دفن روزانه ۴۰۰ تن زباله در سایت برمشور شیراز