کد خبر: 12052تاریخ انتشار : ۹:۰۰:۲۳ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

دفتر یونسکو در شیراز تاسیس نشد/ شهر فرهنگ و ادب اولویت باشد

دفتر یونسکو در شیراز تاسیس نشد/ شهر فرهنگ و ادب اولویت باشد

دفتر یونسکو در شیراز تاسیس نشد/ شهر فرهنگ و ادب اولویت باشد


دفتر یونسکو در شیراز تاسیس نشد/ شهر فرهنگ و ادب اولویت باشد