کد خبر: 1492تاریخ انتشار : ۱۶:۴۸:۴۶ - شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

دعوت جامعه روحانیت شیراز از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت جامعه روحانیت شیراز از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

جامعه روحانیت شیراز از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دعوت کرد.


جامعه روحانیت شیراز از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دعوت کرد.