کد خبر: 5488تاریخ انتشار : ۶:۳۹:۰۱ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

دعوت انتقال خون فارس از مردم برای اهدای خون

دعوت انتقال خون فارس از مردم برای اهدای خون

مدیر کل انتقال خون استان فارس نسبت به کاهش ذخایر بانک خون در این استان هشدار داد و از مردم خواست برای اهدای خون به پایگاه‌های این سازمان در سراسر استان مراجعه کنند.


مدیر کل انتقال خون استان فارس نسبت به کاهش ذخایر بانک خون در این استان هشدار داد و از مردم خواست برای اهدای خون به پایگاه‌های این سازمان در سراسر استان مراجعه کنند.