کد خبر: 2950تاریخ انتشار : ۱۱:۵۵:۵۵ - سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

دعوت از دونده فارسی برای اعزام به مسابقات صحرانوردی آسیا

دعوت از دونده فارسی برای اعزام به مسابقات صحرانوردی آسیا

نام دونده فارس در فهرست نفرات اعزامی به مسابقات صحرانوردی آسیا قرار گرفت.


نام دونده فارس در فهرست نفرات اعزامی به مسابقات صحرانوردی آسیا قرار گرفت.