کد خبر: 13502تاریخ انتشار : ۱۳:۵۰:۱۰ - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

دست گيري نيازمندان؛ اکرام ايتام

دست گيري نيازمندان؛ اکرام ايتام

مهرورزان و نوع دوستان جهرمي در طرح اکرام و ایتام به یاری نیازمندان شتافتند.


مهرورزان و نوع دوستان جهرمي در طرح اکرام و ایتام به یاری نیازمندان شتافتند.