کد خبر: 13876تاریخ انتشار : ۱۱:۵۸:۰۵ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

دستگیری متخلفان محیط زیست در پاسارگاد

دستگیری متخلفان محیط زیست در پاسارگاد

ربایندگان جوجه پرندگان از آشیانه در سر پنیران پاسارگاد دستگیر شدند.

ربایندگان جوجه پرندگان از آشیانه در سر پنیران پاسارگاد دستگیر شدند.