کد خبر: 4868تاریخ انتشار : ۱۷:۳۲:۴۳ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

دستگیری متخلفان محیط زیست در فراشبند

دستگیری متخلفان محیط زیست در فراشبند

۴ متخلف محیط زیست در فراشبند دستگیر شدند.


۴ متخلف محیط زیست در فراشبند دستگیر شدند.