کد خبر: 11988تاریخ انتشار : ۱۳:۲۲:۱۹ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در نی ریز

دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در نی ریز

۳ قاچاقچی مواد مخدر در نی ریز دستگیر شدند.


۳ قاچاقچی مواد مخدر در نی ریز دستگیر شدند.