کد خبر: 11957تاریخ انتشار : ۱۰:۲۳:۳۷ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دستگیری شکارچی متخلف در قیروکارزین

دستگیری شکارچی متخلف در قیروکارزین

شکارچی متخلف به همراه اسلحه ساچمه زنی تک لول در منطقه شکارگاه رودخانه باز قیرو کارزین دستگیر شد.

شکارچی متخلف به همراه اسلحه ساچمه زنی تک لول در منطقه شکارگاه رودخانه باز قیرو کارزین دستگیر شد.