کد خبر: 13994تاریخ انتشار : ۱۳:۲۰:۲۱ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

دستگاه های مسئول پیش از ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد کنند

دستگاه های مسئول پیش از ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد کنند

دستگاه های مسئول پیش از ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد کنند


دستگاه های مسئول پیش از ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد کنند