کد خبر: 14700تاریخ انتشار : ۱۴:۰۲:۵۸ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

دستگاه های اجرایی در کمترین زمان پاسخگوی مراجعان باشند

دستگاه های اجرایی در کمترین زمان پاسخگوی مراجعان باشند

دستگاه های اجرایی در کمترین زمان پاسخگوی مراجعان باشند


دستگاه های اجرایی در کمترین زمان پاسخگوی مراجعان باشند