کد خبر: 12728تاریخ انتشار : ۱۰:۱۱:۰۸ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

دستور معاونان دادستان شیراز برای برخورد با مشترکان تجاری پرمصرف

دستور معاونان دادستان شیراز برای برخورد با مشترکان تجاری پرمصرف

دستور معاونان دادستان شیراز برای برخورد با مشترکان تجاری پرمصرف


دستور معاونان دادستان شیراز برای برخورد با مشترکان تجاری پرمصرف