کد خبر: 12817تاریخ انتشار : ۷:۴۹:۵۴ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع

دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع

دریافت هر گونه وجه با عنوان شهریه ممنوع است.


دریافت هر گونه وجه با عنوان شهریه ممنوع است.