کد خبر: 2058تاریخ انتشار : ۲۳:۰۵:۳۶ - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

درخشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در همایش کشوری یادگیری الکترونیکی

درخشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در همایش کشوری یادگیری الکترونیکی

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در همایش کشوری یادگیری الکترونیکی بار دیگر نام آور شد.


دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در همایش کشوری یادگیری الکترونیکی بار دیگر نام آور شد.