کد خبر: 4716تاریخ انتشار : ۱۴:۲۲:۴۰ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

دانشگاه شیراز، میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور

دانشگاه شیراز، میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور

چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آمورش عالی کشور در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آمورش عالی کشور در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.