کد خبر: 13039تاریخ انتشار : ۱۸:۳۱:۲۸ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

خواهر و برادر روشندل حافظ کل قرآن کریم

خواهر و برادر روشندل حافظ کل قرآن کریم

خواهر و برادر معلول و روشندل اهل روستای پیرسبز چنارشاهیجان با همت و اراده موفق شدند بدون داشتن سواد حافظ کل قرآن کریم شوند.


خواهر و برادر معلول و روشندل اهل روستای پیرسبز چنارشاهیجان با همت و اراده موفق شدند بدون داشتن سواد حافظ کل قرآن کریم شوند.