کد خبر: 14400تاریخ انتشار : ۱۷:۱۹:۲۶ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

خنده ای که دوباره بر لبان کارگران آمد

خنده ای که دوباره بر لبان کارگران آمد

کارخانه تولید رزین‌های صنعتی پس از هشت سال تعطیلی، دوباره در فارس راه اندازی شد.


کارخانه تولید رزین‌های صنعتی پس از هشت سال تعطیلی، دوباره در فارس راه اندازی شد.