کد خبر: 12595تاریخ انتشار : ۱۱:۰۳:۱۰ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

خلع ید و رفع تصرف ۳۳ هکتار اراضی پارک ملی و بختگان

خلع ید و رفع تصرف ۳۳ هکتار اراضی  پارک ملی و بختگان

خلع ید و رفع تصرف ۳۳ هکتار اراضی پارک ملی و بختگان


خلع ید و رفع تصرف ۳۳ هکتار اراضی پارک ملی و بختگان