کد خبر: 12617تاریخ انتشار : ۱۲:۵۰:۵۵ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

خلع ید متصرفان از ۳۳ هکتار اراضی ملی بختگان

خلع ید متصرفان از ۳۳ هکتار اراضی ملی بختگان

خلع ید متصرفان از ۳۳ هکتار اراضی ملی بختگان


خلع ید متصرفان از ۳۳ هکتار اراضی ملی بختگان