کد خبر: 5454تاریخ انتشار : ۱۴:۴۴:۱۵ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

خط دوم انتقال آب به شیراز سال آینده افتتاح می شود

خط دوم انتقال آب به شیراز سال آینده افتتاح می شود

خط دوم انتقال آب به شیراز سال آینده افتتاح می شود


خط دوم انتقال آب به شیراز سال آینده افتتاح می شود