کد خبر: 12583تاریخ انتشار : ۹:۳۴:۰۰ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

خطوط اتوبوسرانی در هسته مرکزی شیراز بازنگری می شود

خطوط اتوبوسرانی در هسته مرکزی شیراز بازنگری می شود

خطوط اتوبوسرانی در هسته مرکزی شیراز بازنگری می شود


خطوط اتوبوسرانی در هسته مرکزی شیراز بازنگری می شود