کد خبر: 14040تاریخ انتشار : ۲۱:۲۹:۰۱ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

خشکسالی و کاهش تولید برخی محصولات در فارس

خشکسالی و کاهش تولید برخی محصولات در فارس

خشکسالی بر میزان تولید برخی از محصولات کشاورزی در فارس تاثیر گذاشته است.

خشکسالی بر میزان تولید برخی از محصولات کشاورزی در فارس تاثیر گذاشته است.