کد خبر: 12940تاریخ انتشار : ۶:۲۱:۰۸ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

خسارت ۱۳۸ میلیون تومانی حریق ارتفاعات جهرم

خسارت ۱۳۸ میلیون تومانی حریق ارتفاعات جهرم

خسارت ۱۳۸ میلیون تومانی حریق ارتفاعات جهرم


خسارت ۱۳۸ میلیون تومانی حریق ارتفاعات جهرم