کد خبر: 14766تاریخ انتشار : ۸:۲۴:۰۸ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

خسارت خشکسالی به ۱۰۰ هزار هکتار مزرعه گندم در فارس

خسارت خشکسالی به ۱۰۰ هزار هکتار مزرعه گندم در فارس

خسارت خشکسالی به ۱۰۰ هزار هکتار مزرعه گندم در فارس


خسارت خشکسالی به ۱۰۰ هزار هکتار مزرعه گندم در فارس