کد خبر: 14608تاریخ انتشار : ۱۴:۳۱:۰۶ - شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷

خسارات سنگين بي آبي بر دوش کشاورزان آباده

خسارات سنگين بي آبي بر دوش کشاورزان آباده

خشکسالی‌های اخیر به گندمکاران دهستان خسروشیرین آباده ۱۸ میلیارد تومان خسارت وارد کرد


خشکسالی‌های اخیر به گندمکاران دهستان خسروشیرین آباده ۱۸ میلیارد تومان خسارت وارد کرد