کد خبر: 13143تاریخ انتشار : ۶:۰۲:۰۰ - جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

خرید بیش از ۲۱ هزار تن کلزا از کشاورزان فارسی

خرید بیش از ۲۱ هزار تن کلزا از کشاورزان فارسی

بیش از ۲۱ هزار تن کلزا از کشاورزان فارسی خریداری شده است.


بیش از ۲۱ هزار تن کلزا از کشاورزان فارسی خریداری شده است.