کد خبر: 13848تاریخ انتشار : ۹:۴۸:۰۲ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

خریداری مینی بوس برای مسیرهای کم مسافر در شیراز

خریداری مینی بوس برای مسیرهای کم مسافر در شیراز

خریداری مینی بوس برای مسیرهای کم مسافر در شیراز


خریداری مینی بوس برای مسیرهای کم مسافر در شیراز