کد خبر: 3095تاریخ انتشار : ۷:۰۵:۵۰ - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

خروج بیش از ۱۰۰ سنگ از کیسه صفرای یک بیمار

خروج بیش از ۱۰۰ سنگ از کیسه صفرای یک بیمار

بیش از ۱۰۰ تکه سنگ از کیسه صفرای یک بیمار در اقلید خارج شد.


بیش از ۱۰۰ تکه سنگ از کیسه صفرای یک بیمار در اقلید خارج شد.