کد خبر: 13965تاریخ انتشار : ۱۰:۵۱:۵۰ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

خدمات بیمارستان شهدای سروستان بررسی شد

خدمات بیمارستان شهدای سروستان بررسی شد

خدمات بیمارستان شهدای سروستان بررسی شد


خدمات بیمارستان شهدای سروستان بررسی شد