کد خبر: 12464تاریخ انتشار : ۱۰:۲۴:۱۳ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

خارج کردن توده ۳ کیلوگرمی از شکم بیمار در بیمارستان فیروزآباد

خارج کردن توده ۳ کیلوگرمی از شکم بیمار در بیمارستان فیروزآباد

خارج کردن توده ۳ کیلوگرمی از شکم بیمار در بیمارستان فیروزآباد


خارج کردن توده ۳ کیلوگرمی از شکم بیمار در بیمارستان فیروزآباد