کد خبر: 11671تاریخ انتشار : ۹:۴۴:۰۰ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

حوادث کازرون ۲ کشته و ۴۸ مصدوم داشت/نهایت خویشتن داری را در مقابل مردم داشته‌ایم

حوادث کازرون ۲ کشته و ۴۸ مصدوم داشت/نهایت خویشتن داری را در مقابل مردم داشته‌ایم

حوادث کازرون ۲ کشته و ۴۸ مصدوم داشت/نهایت خویشتن داری را در مقابل مردم داشته‌ایم


حوادث کازرون ۲ کشته و ۴۸ مصدوم داشت/نهایت خویشتن داری را در مقابل مردم داشته‌ایم