کد خبر: 6106تاریخ انتشار : ۱۱:۳۸:۲۸ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

حمایت از تولیدات داخلی اولویت دستگاه های اجرایی فارس باشد

حمایت از تولیدات داخلی اولویت دستگاه های اجرایی فارس باشد

حمایت از تولیدات داخلی اولویت دستگاه های اجرایی فارس باشد


حمایت از تولیدات داخلی اولویت دستگاه های اجرایی فارس باشد