کد خبر: 12263تاریخ انتشار : ۷:۴۱:۱۲ - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

حفظ سنت ها در بافت قدیمی شیراز لازم است

حفظ سنت ها در بافت قدیمی شیراز لازم است

حفظ سنت ها در بافت قدیمی شیراز لازم است


حفظ سنت ها در بافت قدیمی شیراز لازم است