کد خبر: 215تاریخ انتشار : ۹:۳۶:۴۶ - جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶

حفاظت آثار تاریخی؛ بدون حصار با تقویت فرهنگ