کد خبر: 1406تاریخ انتشار : ۱۸:۳۰:۵۶ - جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

حضور پرشور مردم شیراز در پیاده روی‌ بزرگ خانوادگی

حضور پرشور مردم شیراز در پیاده روی‌ بزرگ خانوادگی

حضور پرشور مردم شیراز در پیاده روی‌ بزرگ خانوادگی


حضور پرشور مردم شیراز در پیاده روی‌ بزرگ خانوادگی