کد خبر: 11588تاریخ انتشار : ۱۲:۳۵:۰۷ - جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

حساب هنجارشکن از مردم کازرون جداشت

حساب هنجارشکن از مردم کازرون جداشت

استاندار فارس گفت: حساب هنجارشکن از مردم کازرون جداست.


استاندار فارس گفت: حساب هنجارشکن از مردم کازرون جداست.