کد خبر: 6002تاریخ انتشار : ۱۶:۲۱:۰۷ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

حافظیه ،در صدر بازدید اماکن گردشگری فارس

حافظیه ،در صدر بازدید اماکن گردشگری فارس

مجموعه فرهنگی حافظیه با ثبت بیش از ۱۳۹ هزار نفر در صدر اماکن گردشگری پر بازدید فارس قرار دارد.


مجموعه فرهنگی حافظیه با ثبت بیش از ۱۳۹ هزار نفر در صدر اماکن گردشگری پر بازدید فارس قرار دارد.